Är du redo för nya LAS?

I sommar kom några nya lagar och regler som påverkar företagare. Kanske är det just den nya Lagen om anställningsskydd (LAS) du ska ha mest koll på tills 1 oktober.

Nya lagar och regler »