Lär dig mer om tull i höst

Tullverket erbjuder flera olika kurser i höst. Utbildningarna ges på distans eller på plats i de egna utbildningslokalerna som finns på flera orter i landet. Kurserna är indelade i tre olika nivåer: introduktions-, grund- och fördjupad nivå. Alla kurser på introduktionsnivå är kostnadsfria.
Anmäl dig till på tullverket.se

Prisanalys

Regeringen har gett Konjunkturinstitutet (KI) i uppdrag att analysera hur priserna i olika branscher har ökat i förhållande till kostnaderna. KI ska själva avgöra vilka branscher som ska omfattas av analysen.  Läs mer

Betalningsbalansen 

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökad import av varor och tjänster som medför att Sveriges bytesbalans har försvagats. Det är framförallt inom tjänstebranschen som det skett en minskning. Läs mer