Arbetsplatsens adress ska lämnas i arbetsgivardeklaration

Om betalningsmottagaren endast har haft en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden ska arbetsplatsens adress lämnas i arbetsgivardeklarationen. Detta gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2022, det vill säga för löner som betalas ut i januari 2023 och senare. I förekommande fall gäller detta även för kontrolluppgift.