Basbelopp, gåvor & kostförmåner

Basbelopp

Inkomstbasbelopp
74 300 kr
Prisbasbelopp
52 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp
53 500 kr

Gåvor till anställda

(belopp inklusive moms)

Julgåva
500 kr
Jubileumsgåva
1500 kr
Minnesgåva
15 000 kr

Kostförmåner

Frukost
55 kr
Lunch/middag
110 kr
Helt fri kost
275 kr