Bedömning av arbetsförmåga

Från och med den 1 september gäller att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden. 

Läs mer