Bluffmejl går ut till företagare

Har du fått mejl med ett ”erbjudande” att mot en avgift registrera ditt företag mot penningtvätt? Det är bluff. Mejlet är skrivet så att det kan uppfattas som att avsändarna har ett samarbete med Bolagsverket, men Bolagsverket har inga sådana samarbeten.
Läs nyheten | Bolagsverket