COVID-19 – provtagning

Som arbetsgivare kan man erbjuda provtagning som visar om en person är eller har varit sjuk i covid-19, utan att förmånsbeskattas för det. För att sådana tester ska vara fria från förmånsskatt ska sjukdomen vara klassad som samhällsfarlig i smittskyddslagen, vilket COVID-19 är. Testet räknas då som en förebyggande behandling. Klicka på länken nedan för mer information:

·      Läs mer om Skatteverkets ställningstagande (Rättslig vägledning)