Mer krisstöd

Regeringen kommer att aktivera omställningsstödet samt omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag även för februari 2022. Takbeloppet för omställningsstödet höjs. Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt – Regeringen.se

Omsättningsstöd i ytterligare 3 månader

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit […]

COVID-19 – provtagning

Som arbetsgivare kan man erbjuda provtagning som visar om en person är eller har varit sjuk i covid-19, utan att förmånsbeskattas för det. För att sådana tester ska vara fria från förmånsskatt ska sjukdomen vara klassad som samhällsfarlig i smittskyddslagen, vilket COVID-19 är. Testet räknas då som en förebyggande behandling. Klicka på länken nedan för mer […]