Dags att redovisa 2022-års aktieutdelning

Tog du ut aktieutdelning ur ditt aktiebolag 2022? I så fall är det dags att lämna kontrolluppgift (KU31) till Skatteverket senast tisdag den 31 januari. Du hittar exempel på hur du fyller i kontrolluppgiften på skatteverkets webbplats. 
Till e-tjänsten | Skatteverket