Det senaste vad gäller ekonomi i coronatider

Det senaste om tillfälliga stöd och regelverk samt hur de hanteras i praktiken hittar du på Srf konsulternas coronasida srfkonsult.se/corona

• Fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd vid korttidsarbete från och med december 2020 till och med juni 2021, hanteras retroaktivt. Tillväxtverket har inte öppnat för ansökan ännu.

• Nya förordningar på gång gällande omställningsstöd och omsättningsstöd.

• Företag som ansökt om anstånd med att betala in skatt kan förlänga anståndstiden med upp till ett år, e-tjänsten hos Skatteverket är öppen.

• Krav på läkarintyg först från dag 22 i sjuklöneperioden.

• Lägre arbetsgivaravgifter för unga födda 1998-2002 har införts, retroaktivt från 1 januari 2021, Skatteverket kommer inte att ta ut förseningsavgifter för AGI avseende januari månad.

• Nedstängningsstöd på gång för företag som staten beslutar stänga ner på grund av smittorisk och som tappat minst 30 procent av omsättningen.

• Stöd som erhålls med anledning av coronavirusets effekter får intäktsföras det räkenskapsår som stödet hänför sig till om vissa förutsättningar är uppfyllda när årsredovisningen (eller årsbokslutet) avges.