Flera fördelar med att vara jobonär

Du som har eget företag kan ta ut pension och fortsätta att driva företaget vidare. Det finns flera fördelar med att göra så: När du tar ut lön eller har ett överskott fortsätter du också att tjäna in till din allmänna pension.  Du får både högre jobbskatteavdrag och högre grundavdrag från januari det år du fyller 67, vilket innebär att du betalar lägre skatt.  Vid samma ålder får ditt företag lägre sociala avgifter och du behöver bara betala ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. Om du har enskild firma och tar ut hel allmän pension under helt inkomstår gäller detta redan från 63 års ålder.
Jobbonär – så funkar det