(Nästan) fritt fram att dansa

Från och med den 1 juli behöver du som driver nattklubb eller restaurang inte längre söka tillstånd för att anordna en danstillställning. I stället ska du fylla i en kostnadsfri anmälan och skicka in till polisen. De ser då över din anmälan så att evenemanget uppfyller säkerhetskraven och att allmän ordning upprätthålls.
Läs mer | Polisen