Nya regler för att skjuta upp skattebetalning

Riksdagen har beslutat att utöka reglerna om tillfälligt anstånd, de så kallade corona-anstånden. Det innebär att du som företagare kan ansöka om anstånd med inbetalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms i tolv perioder istället för tidigare nio perioder. Detta gäller dig som redovisar moms per månad. Du som redovisar moms per kvartal kan ansöka om max fyra perioder. Ansök direkt på Skatteverket Mina sidor så får du beslut snabbast.
Tillfälligt anstånd med skattebetalning | Skatteverket