Produktionen ökar

SCB rapporterar om ökad produktion i svenskt näringsliv. Klicka här för att läsa mer.