Rätt att behålla anställningen till 69 år

Från och med årsskiftet höjs åldern för arbetstagarens rätt att få behålla sin anställning från 68 år till 69 år. Även de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt ändras i linje med detta till 69 år. Detta blir också åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå i tillsvidareanställningar.