Redovisningsbranschen har nöjdast företagskunder 2021

Under hösten 2021 genomförde Svenskt Kvalitetsindex, SKI, en branschstudie avseende leverantörer av redovisningstjänster. SKI presenterar i sin årliga rapport Sverigekollen, kundnöjdhetsindex bransch för bransch.

Även denna gång utnämns redovisningsbranschen som branschen med nöjdast företagskunder 2021.
Läs hela pressmeddelandet