Sänkt omsättningsgräns

Riksdagen beslutade om att höja omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt (moms). Omsättningsgränsen höjs från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor per år.

Läs mer