Semesterstängt v 27-31

Kontoret har semesterstängt v 27-31, 5 juli-6 augusti (med undantag av 5, 12 juli samt fredag 6 augusti mellan 08.00-13.00).

Våra mail kommer att läsas sporadiskt.

Avdrag i din enskilda näringsverksamhet

I din enskilda näringsverksamhet får du dra av för de utgifter som krävs för att du ska kunna driva din verksamhet. Inom vissa områden finns det schabloner eller begränsningar. Du hittar bra vägledning i Skatteverkets avdrags­lexikon. Läs mer.

Det senaste vad gäller ekonomi i coronatider

Det senaste om tillfälliga stöd och regelverk samt hur de hanteras i praktiken hittar du på Srf konsulternas coronasida srfkonsult.se/corona• Fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd vid korttidsarbete från och med december 2020 till och med juni 2021, hanteras retroaktivt. Tillväxtverket har inte öppnat för ansökan ännu.• Nya förordningar på gång gällande omställningsstöd och omsättningsstöd.• Företag som ansökt om anstånd med […]

Omsättningsstöd i ytterligare 3 månader

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit […]