Reproräntan höjs

Riksbanken höjer reporäntan från noll till 0,25 procent. Prognosen är att räntan höjs gradvis framöver och att den ligger något under 2 procent om tre år. Läs mer

Kraftigt höjd inflationstakt

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar kraftigt stigande inflationstakt till följd av en allmän, bred prisuppgång, framförallt stigande el- och drivmedelspriser men även ökade priser på livsmedel.

Läs mer

Sänkt AG för unga

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för unga som har fyllt 18 men inte 23 ska sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2022. Bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. Läs mer

Åtgärdspaket

Regeringen presenterar ett åtgärdspaket innehållande bland annat sänkt drivmedelsskatt för att stärka Sverige i denna extraordinära situation som Rysslands invasion av Ukraina har medfört .

Fjärde ändringsbudget

Regeringen har lagt fram en fjärde ändringsbudget. Denna gång lämnar regeringen förslag om ekonomiskt stöd till Ukraina med anledning av Rysslands invasion av landet.

Ersättning för karensavdrag

För det lönebortfall som karensavdraget medför finns möjlighet att ansöka om ersättning från Försäkringskassan för perioden 8 december 2021 – 31 mars 2022. Det utbetalas ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt. Detta går att göra i efterhand och ansökan för ersättning är öppen från och med den 7 februari. Sista dag att ansöka är den 30 juni 2022. […]

Riktlinjer GDPR

European Data Protection Board (EDPB) har nu publicerat riktlinjer med praktiska exempel på personuppgiftsincidenter och fallbaserad vägledning utifrån erfarenheter sedan GDPR trädde i kraft. Guidelines 01/2021 on Examples regarding Personal Data Breach Notification | European Data Protection Board (europa.eu)