Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i statens budget 2022

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD. Utgifterna i statens budget för 2022 uppgår enligt utskottets förslag till 1 137 miljarder kronor. Det är cirka 1,1 miljarder konor mindre än i regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Inkomsterna i statens budget […]

Friskvårdslistan tas bort

Skatteverket tar bort exempellistan över godkända friskvårdsaktiviteter vid årsskiftet eftersom den inte går att göra komplett och uppdateras i takt med att nya aktiviteter godkänns. Reglerna är intakta. Läs mer   

Semesterstängt v 27-31

Kontoret har semesterstängt v 27-31, 5 juli-6 augusti (med undantag av 5, 12 juli samt fredag 6 augusti mellan 08.00-13.00).

Våra mail kommer att läsas sporadiskt.