Sänkt AG för unga

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för unga som har fyllt 18 men inte 23 ska sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2022. Bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. Läs mer

Åtgärdspaket

Regeringen presenterar ett åtgärdspaket innehållande bland annat sänkt drivmedelsskatt för att stärka Sverige i denna extraordinära situation som Rysslands invasion av Ukraina har medfört .

Fjärde ändringsbudget

Regeringen har lagt fram en fjärde ändringsbudget. Denna gång lämnar regeringen förslag om ekonomiskt stöd till Ukraina med anledning av Rysslands invasion av landet.

Riktlinjer GDPR

European Data Protection Board (EDPB) har nu publicerat riktlinjer med praktiska exempel på personuppgiftsincidenter och fallbaserad vägledning utifrån erfarenheter sedan GDPR trädde i kraft. Guidelines 01/2021 on Examples regarding Personal Data Breach Notification | European Data Protection Board (europa.eu)

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i statens budget 2022

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD. Utgifterna i statens budget för 2022 uppgår enligt utskottets förslag till 1 137 miljarder kronor. Det är cirka 1,1 miljarder konor mindre än i regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Inkomsterna i statens budget […]