Fjärde ändringsbudget

Regeringen har lagt fram en fjärde ändringsbudget. Denna gång lämnar regeringen förslag om ekonomiskt stöd till Ukraina med anledning av Rysslands invasion av landet.

Riktlinjer GDPR

European Data Protection Board (EDPB) har nu publicerat riktlinjer med praktiska exempel på personuppgiftsincidenter och fallbaserad vägledning utifrån erfarenheter sedan GDPR trädde i kraft. Guidelines 01/2021 on Examples regarding Personal Data Breach Notification | European Data Protection Board (europa.eu)

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i statens budget 2022

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD. Utgifterna i statens budget för 2022 uppgår enligt utskottets förslag till 1 137 miljarder kronor. Det är cirka 1,1 miljarder konor mindre än i regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Inkomsterna i statens budget […]

Friskvårdslistan tas bort

Skatteverket tar bort exempellistan över godkända friskvårdsaktiviteter vid årsskiftet eftersom den inte går att göra komplett och uppdateras i takt med att nya aktiviteter godkänns. Reglerna är intakta. Läs mer   

Semesterstängt v 27-31

Kontoret har semesterstängt v 27-31, 5 juli-6 augusti (med undantag av 5, 12 juli samt fredag 6 augusti mellan 08.00-13.00).

Våra mail kommer att läsas sporadiskt.